?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 36ѡ7ͼ:q出口经营备?h,厂家) - 沛_嘉鑫企业管理有限公?/title> <meta name="keywords" content="36ѡ7ͼ," /> <meta name="description" content="36ѡ7ͼ:沛_奥佳财务理有限公司是经沛_省工商行政管理局金水分局批准成立Q具有独立的企业法h资格Q代办增值税一般纳Eh资格甌、进出口l营许可证等E务代理Q?> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link rel="canonical" href="//www.bxgtb.icu/dljz/jckjyba/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl mr10">Ƣ迎光沛_嘉鑫企业管理有限公司!</span> <span class="fl ml10"></span> <div class="search fr"> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/mjxNEST700012/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div id="t_logo"> <div class="t_logo"> <div class="t_pa"> 沛_嘉鑫企业管理有限公司是l河南省工商行政理局金水分局批准成立Q具有独立的企业法h资格Q经郑州市胦政局批准h专业代理记̎许可证,集河南工商注册、郑州代理记账、河南资质代办、河南公司审计、工商验资、大额增资、各c许可证办理{多元化发展的企业?a href="/about/">更多>></a> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul class="qldzm"> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/" class="cur"><span class="qldzm">首页</span></a></li><span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/about/"><span class="qldzm">关于我们</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/"><span class="qldzm">产品中心</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/hnzzdb/"><span class="qldzm">资质代办</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/news/"><span class="qldzm">新闻资讯</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html"><span class="qldzm">企业资质</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/khal/"><span class="qldzm">客户案例</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/contact/"><span class="qldzm">联系我们</span></a></li> </ul> </div> <div class=" clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> <div class="silNav"> <ul class="silder_nav"> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="tac fs16 font_w proSide"> <ul class="qldzm"> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/zycbzzdl/">专业承包资质代理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/hbgc/" title="">环保工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzmqgc/" title="">建筑q墙工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzzxzsgc/" title="">建筑装修装饰工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/gjggc/" title="">钢结构工E?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/fsffbwgc/" title="">防水防腐保温工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/djjcgc/" title="">地基基础工程</a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/zcbzzdl/">L包资质代?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jdgcsg/" title="">机电工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/szgygcsg/" title="">市政公用工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jzgcsg/" title="">建筑工程施工</a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/gszc/">工商注册</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/gszc/zzgszc/" title="">公司注册</a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/dljz/">代理记̎</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/zzdljz/" title="">郑州代理记̎</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/ybnsrrd/" title="">一般纳Eh认定</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/jckjyba/" title="">q出口经营备?/a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/glhkzbl/">各类许可证办?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/afzbl/" title="">安全生许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/zzsplthkzbl/" title="">食品l营许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/fdckfxbyxsj/" title="">房地产开发、新办、gl、升U?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/jsgczljcxbzx/" title="">工程质量、新办、增?/a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/hnzzdb/">沛_资质代办</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/lwfbzz/" title="">力_分包资质代理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/fdckfzz/" title="">房地产资质代?/a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/glrybl/">各类人员办理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/jgzbdytcgbl33/" title="">技工证、八大员、特U工办理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/slrybl/" title="">三类人员办理</a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/sgzzqyzr/">施工资质企业转让</a></li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/khal/">客户案例</a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt20"> <div class="tit tac"> <span class="fs24">联系我们</span> <p class="font_a fs14">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/mjxNEST700012/images/tel.jpg"></h2> <h3 class="fl ml5 font_w"> <p class="fs16 col_61">全国服务电话Q?/p> <p class="fs22 fb col_3">0371-56608701</p> </h3> </div> <li class="qldzm">联系Q马l理 安经?/li> <li class="qldzm">电话Q?371-55218760<br/>0371-55218761</li> <li class="qldzm">手机Q?8937115815<br/>15333827602<br/>13837124018</li> <li class="qldzm">传真Q?371-65739720</li> <li class="qldzm">邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:345341885@qq.com">345341885@qq.com</a></li> <li class="qldzm">|址Q?a rel="nofollow" href="//www.bxgtb.icu">36ѡ7ٶ www.bxgtb.icu</a></li> <li class="qldzm">厂址Q郑州市东风路经三\金成国际q场3h1105?/li> </ul> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">q出口经营备?/span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="//www.bxgtb.icu/" title="36ѡ7ٶ">36ѡ7ٶ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/dljz/">代理记̎</a> > <a href="/dljz/jckjyba/">q出口经营备?/a></b> </div> <div class="pt10 fs14 proliCon"> <ul class="clearfix tac font_w"> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/39.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20141112050845.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20141112050845.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/39.html">q出口经验备案办理哪</a> <p>q出口经营资格备? 一、事名U?:各类q出口企业进出口l营资格备案登记 二、法定依?: 《对外N易经?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/38.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20141112050735.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20141112050735.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/38.html">好的代理记̎公司</a> <p>办gcd :承诺? 办理方式 :承诺办理 办理旉 法定办理旉?个工作内Q承诺时?个工作日内办理?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/37.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20141112050537.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20141112050537.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/37.html">q出口备案代理公?/a> <p>办理E序 (一)、受? 1、承办:市行政审Ҏ务中心商务局H口 2、岗位职责及权限Q窗口工作h员按受理标准...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/36.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20141112050406.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20141112050406.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/36.html">沛_q出口经营资格备</a> <p>q出口经营资格备? 一、事名U?:各类q出口企业进出口l营资格备案登记 二、法定依?: 《对外N易经?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/35.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20141112045826.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20141112045826.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/35.html">q出口经营备案办理哪</a> <p>随着中国加入世界贸易l织Q我国中型民营商N企业都可以自d开展进出口贸易。但企业开展进出口贸易Q必d理对外N易经营者备?..</p> </h3> </li> </ul> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul class="qldzm"><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="fl con"> <div class="ftNav clearfix"> <ul class="qldzm"> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/">首页</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <p>Copyright© 36ѡ7ٶ www.bxgtb.icu(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 沛_嘉鑫企业管理有限公?/p> <p>专业生:<a href="//www.bxgtb.icu/" title="36ѡ7ٶ">36ѡ7ٶ</a>,<a href="//www.bxgtb.icu/news/" target="_blank">大额注册增资</a>,<a href="//www.bxgtb.icu/supply/" target="_blank">沛_房地产资质办?/a>{?Ƣ迎来电咨询! </p> <p> 热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"></b> <b style="fl"> Powered by <a href="//www.bxgtb.icu/" title="36ѡ7ٶ">36ѡ7ٶ</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </b> </div> </div> </div> <div class="frEwm fr tac"> <img src="/template/mjxNEST700012/images/ewm.jpg" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/mjxNEST700012/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.bcsaru.cn">360ʱʱʿ</a> <a href="//www.tklqix.icu">ʦǼ</a> <a href="//www.jgeqqi.icu">ǧƻios</a> <a href="//www.vcveel.icu">p62ѯ</a> <a href="//www.qjuzie.cn">ptʲô˼</a> <a href="//1785128.com.cn">ʱʱԤƼ</a> <a href="//www.pqfuer.icu">ӱʱʱ11ѡ忪ѯ</a> <a href="//4785592.cn">Dzʷ</a> <a href="//www.drctrn.icu">ϲƱͶעվ</a> <a href="//www.cqoqyx.com.cn">齫򽲽</a> <a href="//www.wwbdca.com.cn">ʱʱ</a> <a href="//www.loyqvo.icu">Ĵʱʱͼ</a> <a href="//www.rjxaxg.icu">Ѷַּƻĸ</a> <a href="//www.jcqiks.cn">ׯţţͼ</a> <a href="//www.odjoof.com.cn">ʱͼ</a> <a href="//2666568.com.cn">DzԤ׼</a> </body> </html>