?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 36ѡ7:(郑州,最好的)代理记̎ - 沛_嘉鑫企业管理有限公?/title> <meta name="keywords" content="36ѡ7," /> <meta name="description" content="36ѡ7:代理记̎的定?《会计法》第36条明规定:“不具备讄条g的应当委托经批准讄从事会计代理记̎业务的中介机构代理记账?> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link rel="canonical" href="//www.bxgtb.icu/dljz/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl mr10">Ƣ迎光沛_嘉鑫企业管理有限公司!</span> <span class="fl ml10"></span> <div class="search fr"> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/mjxNEST700012/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div id="t_logo"> <div class="t_logo"> <div class="t_pa"> 沛_嘉鑫企业管理有限公司是l河南省工商行政理局金水分局批准成立Q具有独立的企业法h资格Q经郑州市胦政局批准h专业代理记̎许可证,集河南工商注册、郑州代理记账、河南资质代办、河南公司审计、工商验资、大额增资、各c许可证办理{多元化发展的企业?a href="/about/">更多>></a> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul class="qldzm"> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/" class="cur"><span class="qldzm">首页</span></a></li><span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/about/"><span class="qldzm">关于我们</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/"><span class="qldzm">产品中心</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/hnzzdb/"><span class="qldzm">资质代办</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/news/"><span class="qldzm">新闻资讯</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html"><span class="qldzm">企业资质</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/khal/"><span class="qldzm">客户案例</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/contact/"><span class="qldzm">联系我们</span></a></li> </ul> </div> <div class=" clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> <div class="silNav"> <ul class="silder_nav"> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="tac fs16 font_w proSide"> <ul class="qldzm"> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/zycbzzdl/">专业承包资质代理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/hbgc/" title="">环保工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzmqgc/" title="">建筑q墙工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzzxzsgc/" title="">建筑装修装饰工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/gjggc/" title="">钢结构工E?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/fsffbwgc/" title="">防水防腐保温工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/djjcgc/" title="">地基基础工程</a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/zcbzzdl/">L包资质代?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jdgcsg/" title="">机电工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/szgygcsg/" title="">市政公用工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jzgcsg/" title="">建筑工程施工</a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/gszc/">工商注册</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/gszc/zzgszc/" title="">公司注册</a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/dljz/">代理记̎</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/zzdljz/" title="">郑州代理记̎</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/ybnsrrd/" title="">一般纳Eh认定</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/jckjyba/" title="">q出口经营备?/a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/glhkzbl/">各类许可证办?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/afzbl/" title="">安全生许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/zzsplthkzbl/" title="">食品l营许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/fdckfxbyxsj/" title="">房地产开发、新办、gl、升U?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/jsgczljcxbzx/" title="">工程质量、新办、增?/a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/hnzzdb/">沛_资质代办</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/lwfbzz/" title="">力_分包资质代理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/fdckfzz/" title="">房地产资质代?/a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/glrybl/">各类人员办理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/jgzbdytcgbl33/" title="">技工证、八大员、特U工办理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/slrybl/" title="">三类人员办理</a></p> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/sgzzqyzr/">施工资质企业转让</a></li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/khal/">客户案例</a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt20"> <div class="tit tac"> <span class="fs24">联系我们</span> <p class="font_a fs14">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/mjxNEST700012/images/tel.jpg"></h2> <h3 class="fl ml5 font_w"> <p class="fs16 col_61">全国服务电话Q?/p> <p class="fs22 fb col_3">0371-56608701</p> </h3> </div> <li class="qldzm">联系Q马l理 安经?/li> <li class="qldzm">电话Q?371-55218760<br/>0371-55218761</li> <li class="qldzm">手机Q?8937115815<br/>15333827602<br/>13837124018</li> <li class="qldzm">传真Q?371-65739720</li> <li class="qldzm">邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:345341885@qq.com">345341885@qq.com</a></li> <li class="qldzm">|址Q?a rel="nofollow" href="//www.bxgtb.icu">36ѡ7ٶ www.bxgtb.icu</a></li> <li class="qldzm">厂址Q郑州市东风路经三\金成国际q场3h1105?/li> </ul> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">代理记̎</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="//www.bxgtb.icu/" title="36ѡ7ٶ">36ѡ7ٶ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/dljz/">代理记̎</a></b> </div> <div class="pt10 fs14 proliCon"> <ul class="clearfix tac font_w"> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/185.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/201703031714017391898191571.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/201703031714017391898191571.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/185.html">代理记̎</a> <p>郑州代理记̎哪家?郑州奥佳财税咨询有限公司!一般而言,单位规模的大?l济业务和胦务收支的J简E度.l营理的要求等,是决...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/183.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/201905081804021111898153831.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/201905081804021111898153831.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/183.html">代理记̎公司</a> <p>代理记̎公司介绍在会计h员将凭证装订成册之后装入?案盒q行保?q且在案盒外面注明所存放的记账凭证所属月?d数量{信?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/179.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/201612151744470661898172691.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/201612151744470661898172691.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/179.html">沛_代理记̎</a> <p>沛_代理记̎介绍增值税是对在中华h民共和国境内销售货物或提供加工.修理修配力_以及q口货物的单位和个h,按其l营增值额和规?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/162.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20161022090835.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20161022090835.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/162.html">郑州代理记̎公司</a> <p>郑州代理记̎公司表示随着市场l济的发?政府对企业会计核正在逐步规范,q考虑到小企业的特?制定了《小企业会计制度?对符...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/151.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20160718061708.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20160718061708.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/151.html">郑州代理记̎</a> <p>郑州代理记̎哪家? 郑州代理记̎哪家好?郑州奥佳财税咨询有限公司!一般而言,单位规模的大?l济业务和胦务收支的...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/148.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20160625080404.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20160625080404.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/148.html">郑州代理记̎哪家?/a> <p>郑州代理记̎哪家? 一个单位是否选择“代理记账”取决于该单位是否具备配备专职会计h员的条g,q应该由各单位根据自w?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/144.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20160518085221.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20160518085221.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/144.html">沛_代理记̎</a> <p>沛_代理记̎ 一个单位是否选择“河南代理记账”取决于该单位是否具备配备专职会计h员的条g,q应该由各单位根据自w会...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/139.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20160129063407.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20160129063407.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/139.html">郑州代理记̎公司</a> <p>郑州奥佳财税咨询有限公司是经沛_省工商行政管理局金水分局批准成立,h独立的企业法?l郑州市财政局批准h专业代理记̎...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/130.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20151105010459.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20151105010459.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/130.html">沛_代理记̎机构</a> <p>沛_代理记̎机构表示其优势是:, q用计算机技?高效,低差错率. W二, 费用节省,享用专业团队的服? W三, 避免因会...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/128.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20151025111218.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20151025111218.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/128.html">郑州代理记̎机构</a> <p>沛_代理记̎机构介绍说专业h员ؓ企业服务的过E中,会帮助企业用用好税收政{?避免因信息不?_֊所限理解不准确,而多交错?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/116.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/201905081803022511898187969.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/201905081803022511898187969.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/116.html">沛_代理记̎公司</a> <p>沛_代理记̎公司描述郑州奥佳财税咨询有限公司l郑州市财政局批准h专业代理记̎许可?集河南工商注册、郑州代理记账、河南资?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/114.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20150818060135.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20150818060135.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/114.html">沛_代理记̎公司</a> <p>沛_代理记̎公司q郑州奥佌E咨询有限公司经郑州市胦政局批准h专业代理记̎许可证,集河南工商注册、郑州代理记账、河南资?..</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/111.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20150805020158.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20150805020158.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/111.html">沛_代理记̎</a> <p>我们郑州奥佳财税咨询有限公司l郑州市财政局批准h专业代理记̎许可证,集河南工商注册、郑州代理记账、河南资质代办、河南公司审...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/110.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20150805020120.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20150805020120.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/110.html">沛_代理记̎</a> <p>沛_代理记̎是指会计咨询、服务机构及其他l织{经批准讄从事会计代理记̎业务的中介机构接受独立核单位的委托Q代替其办理记̎...</p> </h3> </li> <li class="qldzm"> <h2 class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/108.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18981/20150710053108.jpg?path=www.zzgsjzc.com/uploads/cp/20150710053108.jpg" width="260" height="224" /></a></h2> <em></em> <h3> <a href="/supply/108.html">沛_代理记̎</a> <p>郑州奥佳财税咨询有限公司是经沛_省工商行政管理局金水分局批准成立Q?h独立的企业法?l郑州市财政局批准h专业代理?..</p> </h3> </li> </ul> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul class="qldzm"><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_2.html" >2</a></li> <li class="next"><a href="Products_2.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="fl con"> <div class="ftNav clearfix"> <ul class="qldzm"> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/">首页</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a>|</li> <li class="qldzm"><a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <p>Copyright© 36ѡ7ٶ www.bxgtb.icu(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 沛_嘉鑫企业管理有限公?/p> <p>专业生:<a href="//www.bxgtb.icu/" title="36ѡ7ٶ">36ѡ7ٶ</a>,<a href="//www.bxgtb.icu/news/" target="_blank">大额注册增资</a>,<a href="//www.bxgtb.icu/supply/" target="_blank">沛_房地产资质办?/a>{?Ƣ迎来电咨询! </p> <p> 热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"></b> <b style="fl"> Powered by <a href="//www.bxgtb.icu/" title="36ѡ7ٶ">36ѡ7ٶ</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </b> </div> </div> </div> <div class="frEwm fr tac"> <img src="/template/mjxNEST700012/images/ewm.jpg" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/mjxNEST700012/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.tsltox.icu">ǰλ׬</a> <a href="//www.fbzggs.icu">22ѡͼһ</a> <a href="//www.tuivrl.com.cn">app</a> <a href="//www.smqhrr.cn">ʱʱӮǮ</a> <a href="//www.bdnjjm.icu">pk10ʽѰ</a> <a href="//www.njjhyh.icu">Ѷֲַʹһ˼·</a> <a href="//www.yvxduv.com.cn">ׯţӮֽ</a> <a href="//www.aijvsz.icu">㶫ʱʱôͶע</a> <a href="//www.tnouuj.icu">ַֿСɹ</a> <a href="//www.mskiay.com.cn"></a> <a href="//www.lpyzum.com.cn">ʱʱʺʷ¼</a> <a href="//www.jkxajm.icu">pk10׬ɷ</a> <a href="//www.cukjdv.com.cn">淨</a> <a href="//www.pnftuf.icu">ʱʱ360¼</a> <a href="//www.tdweru.icu">3dԤר</a> <a href="//www.qrrrlp.cn">֮ŭmg</a> </body> </html>